Duża dawka ciekawych wiadomości na temat życia pszczół w sposób dostosowany do wieku dzieci i mnóstwo atrakcji. Bardzo dobra organizacja zajęć połączonych z aktywnością ruchową na świeżym powietrzu (wspinaczka). Dzieciaki były bardzo zadowolone z wycieczki 🙂