O nas

WARSZTATY PSZCZELARSKIE I EDUKACYJNE DLA DZIECI

Zagroda Edukacyjna Pasieka u Tytusa

Nasza zagroda to miejsce dla dzieci, gdzie można spotkać się pasjonującym światem pszczół. W trakcie naszych zajęć dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności przez praktyczne działanie. Jest to np. samodzielne wykonanie świecy, siew nasion, używanie podkurzacza pasiecznego, zapalenie lampy naftowej.
Bardzo ważnym aspektem naszych warsztatów jest stymulacja sensoryczna, tak istotna w rozwoju: wąchanie plastrów, ugniatanie wosku, rozcieranie ziół w palcach, oglądanie i słuchanie pszczół w uliku pokazowym, smakowanie miodu i pyłku.
Naszą dewizą jest zapewnienie serdecznej i opiekuńczej atmosfery w trakcie nauki, oraz indywidualne podejście do dzieci. Dzięki pobytom na naszych warsztatach dzieci wracają z pobudzoną ciekawością poznawczą i są pewniejsze wobec nowych wyzwań.

tytus

Zajęcia są realizowane przez Tytusa Wożniaka - właściciela gospodarstwa pasiecznego.
Doświadczonego w pracy edukacyjnej z dziećmi (magister pedagogiki, kolonie, asystent w nieformalnym stowarzyszeniu osób z niesprawnością intelektualną).

  • Zajęcia są prowadzone w sali sołectwa Łany w miejscowości Nowa Góra. Za budynkiem jest parking dla autobusów, plac zabaw dla dzieci, oraz małe boisko z bramkami.
  • Budynek sołtysówki jest położony 300 m od jednej z pasiek Tytusa Wożniaka w przysiółku Łany.
  • Przy pasiece znajduje się kilka pokazowych uli : kłoda bartna, ul słomiany - kószka, współczesny ul ramowy z poławiaczem pyłku, a także ul ramowy starego typu. Do pasieki z pszczołami dzieci nie maja bezpośredniego dostępu - ule produkcyjne zasiedlone żywymi pszczołami są odsunięte na bezpieczną odległość.

Dbamy o nasz rozwój

Gospodarstwo jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
www.zagrodaedukacyjna.pl